АВАРИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Аварийните съоръжения са неизменна част от приключването на един обект. Изработваме ги по одобрен от съответните органи проект, като често отделните елементи за едно таковасъоръжение са: стълби, колони, парапет и понякога и покрив.